JOBS

Naše podjetje Proizbira d.o.o., s sedežem na Partizanski cesti v Sežani deluje pod blagovno znamko Gambee in smo eno vodilnih podjetji na področju elektronskih in avtomatiziranih igralniških iger. Predani smo razvoju, stremimo k rasti podjetja in nenehnemu izboljševanju kakovosti svojih izdelkov, spodbujamo ustvarjalnost svojih zaposlenih in skrbimo za dobro počutje ekipe, na teh sestavinah gradimo svojo bodočnost in vizijo, zato nenehno krepimo svojo ekipo.

Ponosni smo na svojo ekipo, ki vsakodnevno raste in se razvija. Zavedamo se, da so naši zaposleni srce in ponos podjetja zato posebno pozornost posvečamo izboru in razvoju sodelavcev z visoko stopnjo strokovnosti, strasti in motivacije.

 Nudimo:

 • perspektivno delovno okolje z zdravim ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem,

 • dinamično delo s prilagodljivimi urniki,

 • podporo in mentorstvo sodelavcev,

 • učenje in izpopolnjevanje na področju igralnih naprav,

 • možnost kariernega in osebnostnega razvoja,

 • nagrajevanje uspešnosti

 • priložnost sodelovanja pri snovanju prenovljene vizualne identitete podjetja

 • možnost dolgoročnega sodelovanja

PROSTA DELOVNA MESTA

TESTER

Iščemo testerje z:

 • izkušnjami na področju tehničnih znanj, predvsem delom z računalniki ter splošnim poznavanjem delovanja naprav

 • znanjem MS Office orodij (Outlook, Word in Excel)

 • aktivnim znanjem angleškega jezika

 • motiviranostjo in angažiranostjo

Obseg vašega dela bo:

 • testiranje programske ter strojne opreme igralnih naprav (manual testing)

 • samostojno odkrivanje in poročanje mogočih težav pri strojni in programski opremi

 • predlaganje izboljšav pri strojni in programski opremi

 • priprava in izdaja končnih verzij strojne in programske opreme

 • priprava testnih scenarijev, priprava poročil o testiranju

Vloge bomo skrbno preučili in Vas o naših odločitvah obvestili. Prepričani smo, da naša vizija prepriča, vabimo Vas, da se nam predstavite. Pošljite nam svoj življenjepis s priloženim pismom v PDF formatu.

Prijave sprejemamo do 31.12.2022

Vabljeni!

Prijavite se

PROGRAMER C++

Iščemo (Junior to High-level Developer) sodelavca z:

 • znanjem objektno orientiranega programiranja

 • dobrim poznavanjem algoritmov

 • aktivnim poznavanjem programskega jezika C/C++ ali C#

 • znanjem angleškega jezika

 • pozitivnim pristopom do dela in novih vsebin

 • prilagodljivostjo, iznajdljivostjo, ciljno usmerjenostjo

 • radovednostjo in željo do pridobivanja novih znanj

 • usmerjenostjo v rešitve

Obseg vašega dela bo:

 • razvoj frontend / backend aplikacij

Vloge bomo skrbno preučili in Vas o naših odločitvah obvestili. Prepričani smo, da naša vizija prepriča, vabimo Vas, da se nam predstavite. Pošljite nam svoj življenjepis s priloženim pismom v PDF formatu.

Prijave sprejemamo do 31.12.2022

Vabljeni!

Prijavite se

PRODAJNIK

Iščemo sodelavca z:

 • VII. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri

 • motiviranostjo in angažiranostjo

 • pravo mero ambicioznosti

 • znanjem MS Office orodij (Outlook, Word in Excel)

 • aktivnim znanjem angleškega jezika

 • znanjem drugih tujih jezikov, španski ali drugi svetovni jezik je zaželjen

 • zanesljivostjo in urejenostjo

 • veseljem do dela z ljudmi ter sposobnostjo timskega dela

 • pripravljenostjo na službena potovanja v tujino

 • vozniškim izpitom B kategorije

Obseg vašega dela bo:

 • stalno analiziranje trga, konkurence in kupcev na dodeljenih trgih

 • pripravljanje ponudb, pogodb in drugih dokumentov potrebnih za izvajanje in podporo prodaji

 • komuniciranje, informiranje in pogajanje s poslovnimi partnerji, kupci in distributerji

 • sodelovanje na sejmih

 • identificiranje novih potencialnih strank

 • izgraditev in vzdrževanje partnerskih odnosov s strankami, s ciljem zagotavljanjanja dobrih rezultatov prodaje

 • informiranje strank glede novih proizvodov ali storitev, določanja cen, sprememb ali drugih relevantnih informacij

 • pridobivanje distributerjev in podpora distribuciji

 • spremljanje zakonodaje za učinkovito poslovanje svojega področja dela

 • druga dela in naloge po navodilu pristojnega vodje, ki ustreza zahtevani izobrazbi, znanju, izkušnjam zaposlenega in/ali delovnemu mestu

 • poročanje nadrejenim o opravljenem delu

Vloge bomo skrbno preučili in Vas o naših odločitvah obvestili. Prepričani smo, da naša vizija prepriča, vabimo Vas, da se nam predstavite. Pošljite nam svoj življenjepis s priloženim pismom v PDF formatu.

Prijave sprejemamo do 31.12.2022

Vabljeni!

Prijavite se

KNJIGOVODJA

Iščemo sodelavca z:

 • najmanj srednješolsko izobrazbo ekonomske usmeritve

 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj iz področja računovodstva

 • poznavanjem knjiženja, SRS in davčne zakonodaje

 • osnovno računalniško pismenostjo (Excel, Word, Outlook)

 • komunikativnostjo, urejenostjo ter samostojnostjo pri delu

 • vztrajnostjo, vestnostjo, natančnostjo, odgovornostjo in pozitivno naravnanostjo

 • aktivnim znanjem angleškega jezika

 • motiviranostjo in angažiranostjo

Obseg vašega dela bo:

 • knjiženje poslovnih dogodkov (prejeti, izdani računi)

 • vodenje saldakontov dobaviteljev in kupcev

 • knjiženje bančnih izpiskov

 • izdajanje plačilnih opominov, priprava IOP

 • vlaganje in vodenje postopka izvršb za neplačnike E-sodstvo

 • obračun potnih nalogov

 • vodenje porabe poslovnih kartic

 • vodenje evidence osnovnih sredstev

 • obračun DDV

 • obračun plač

 • izdelava statističnih poročil (statistika, intrastat)

 • usklajevanje stanja s poslovnimi partnerji (dobavitelji, kupci)

 • ostala dela po navodilih nadrejenega

 • poskusno delo 3 mesece z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas

Vloge bomo skrbno preučili in Vas o naših odločitvah obvestili. Prepričani smo, da naša vizija prepriča, vabimo Vas, da se nam predstavite. Pošljite nam svoj življenjepis s priloženim pismom v PDF formatu.

Prijave sprejemamo do 31.12.2022

Vabljeni!

Prijavite se

OBLIKOVALEC DIGITALNIH VSEBIN

Iščemo sodelavca z:

 • vsaj 3 letnimi izkušnjami na podobnem delovnem mestu, s podobnimi delovnimi nalogami

 • zelo dobrim znanjem Adobe CC, še posebej programov Photoshop in Illustrator

 • zelo dobrim znanjem programa After Effects ali podobno (montaža in kreativna realizacija videov)

 • znanjem ustrezne priprave materialov za objavo na spletu

 • znanjem ustrezne priprave materialov za tisk

 • spremljanjem in poznavanjem področja grafičnega oblikovanja in njegovih razvojnih trendov

 • sistemskim in analitičnim razmišljanjem in delovanjem

 • sposobnostjo sodelovanja in izmenjave mnenj v ekipi

Prednost bodo imeli kandidati z znanjem 3D modeliranja ali izdelovanja renderjev v programih kot so Solidworks, Cinema 4D, Blender ali podobno.

Obseg vašega dela bo:

 • nadgradnja in urejanje sistemske knjižnice elementov

 • razvoj elementov design sistema

 • podpora prodajnemu in kadrovskemu oddelku

 • urejanje in oblikovanje dokumentacije

 • sodelovanje z developerji pri implementaciji

Vloge bomo skrbno preučili in Vas o naših odločitvah obvestili. Prepričani smo, da naša vizija prepriča, vabimo Vas, da se nam predstavite. Pošljite nam svoj življenjepis s priloženim pismom v PDF formatu.

Prijave sprejemamo do 31.12.2022

Vabljeni!

Prijavite se

2D/3D ANIMATOR

Iščemo sodelavca z:

 • 5 + let delovnih izkušenj kot višji digitalni oblikovalec v agenciji ali na podobnem položaju

 • profesionalnim portfeljem, ki prikazuje delo v digitalnem oblikovanju: animacije, videi, grafika, itd.

 • visoko usposobljenostjo v programih After Effects, Premier/DaVinci/Final Cut in Cinema 4D/Blender ter Adobe Suite

 • naprednim znanjem vizualnega oblikovanja in izkušnjami pri ustvarjanju konceptov v digitalnem okolju

 • poznavanjem 3D kompozicije in posebnih učinkov, preprostih 3D modelov animacije in spretnostmi ustvarjanja tekstur

 • organiziranostjo in samozadostnostjo, sposobnostjo za samostojno delo in delo v timu

Prednost bodo imeli kandidati z znanjem 3D modeliranja ali izdelovanja renderjev v programih kot so Solidworks, Cinema 4D, Blender ali podobno.

Obseg vašega dela bo:

 • ustvarjanje 2D animaciji z uporabo tradicionalnih tehnik animacije, kot je keyframing ali vector tracing

 • ustvarjanje 3D animacij, ki lahko vključuje ilustracije, besedilo in druge vizualne elemente, kot so logotipi ali simboli

 • ustvarjanje in animacija predmetov, postavitev ozadij, ilustracij, likov in še več

 • delo s QA, marketingom in drugimi ekipami za izpolnjevanje projektnih zahtev

 • urejanje in oblikovanje dokumentacije

 • sodelovanje pri zasnovi novih konceptov, idej in vizij

Vloge bomo skrbno preučili in Vas o naših odločitvah obvestili. Prepričani smo, da naša vizija prepriča, vabimo Vas, da se nam predstavite. Pošljite nam svoj življenjepis s priloženim pismom v PDF formatu.

Prijave sprejemamo do 31.12.2022

Vabljeni!

Prijavite se

TEHNIČNA POMOČ STRANKAM

Iščemo sodelavca z:

 • najmanj V. stopnjo izobrazbe računalniške, elektro ali sorodne tehnične smeri

 • izkušnjami na področju tehničnih znanj, predvsem dela z računalniki ter splošnim poznavanjem delovanja naprav

 • poznavanjem osnov delovanja mrežne infrastrukture

 • znanjem MS Office orodij (Outlook, Word, Excel,..)

 • strokovnostjo, zanesljivostjo, natančnostjo, samoiniciativnostjo in željo po napredovanju

 • sposobnostjo individualnega in timskega dela

 • iznajdljivostjo pri odkrivanju napak

 • pozitivnim odnosom do dela s strankami

 • aktivnim znanjem angleškega jezika

 • vozniškim izpitom B kategorije

Obseg vašega dela bo:

 • izvajanje servisnih aktivnosti na področju Slovenije in tujine

 • montaža elektronskih naprav na terenu

 • podpora strankam na daljavo

 • izobraževanje uporabnikov elektronskih naprav

 • izvajanje pripravljenosti na domu

 • izdelava ponudb ter spremne dokumentacije za servisne posege

 • kreiranje delovnih nalogov za servisne storitve

 • priprava ter testiranje rezervnih delov

 • priprava poročil servisnih posegov

 • ostala dela v skladu z zahtevami delovnega procesa

Delo poteka na sedežu podjetja, preko spleta, po telefonu, na terenu.

Vloge bomo skrbno preučili in Vas o naših odločitvah obvestili. Prepričani smo, da naša vizija prepriča, vabimo Vas, da se nam predstavite. Pošljite nam svoj življenjepis s priloženim pismom v PDF formatu.

Prijave sprejemamo do 31.12.2022

Vabljeni!

Prijavite se

SPLOŠNO POVPRAŠEVANJE

Vedno si želimo spoznati morebitne nove sodelavce, ki so strokovnjaki na svojem področju in bi jih veselilo delo z nami. Če se prepoznate v tem opisu, bomo veseli, če nam pošljite nam svoj življenjepis s priloženim pismom v PDF ali MS Word formatu!

Spoznajmo se